مرور اصطلاحنامه حواله

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

حواله بر امين

(فراداده‌ها)

حواله بر بري ءالذمه

(فراداده‌ها)

حواله بر صبي

(فراداده‌ها)

حواله بر مال الشركة

(فراداده‌ها)

حواله بر مجنون

(فراداده‌ها)

حواله بر مشغول الذمه

(فراداده‌ها)

حواله بر معسر

(فراداده‌ها)

حواله بر موسر

(فراداده‌ها)

حواله بر وكيل

(فراداده‌ها)

حواله بري ءالذمه

(فراداده‌ها)

حواله به سلف

(فراداده‌ها)

حواله به غير جنس

(فراداده‌ها)

حواله به قيمي

(فراداده‌ها)

حواله به لفظ وكالت

(فراداده‌ها)

حواله به مال ثابت در ذمه

(فراداده‌ها)

حواله به مال غير ثابت در ذمه

(فراداده‌ها)

حواله به مثلي

(فراداده‌ها)

حواله به مجهول

(فراداده‌ها)

حواله تخييري

(فراداده‌ها)

حواله تضامني

(فراداده‌ها)

حواله ثمن

(فراداده‌ها)

حواله ثمن سلف

(فراداده‌ها)

حواله دوري

(فراداده‌ها)

حواله دين

(فراداده‌ها)

حواله زكات

(فراداده‌ها)

حواله سفيه

(فراداده‌ها)

حواله صبي

(فراداده‌ها)

حواله ضامن

(فراداده‌ها)

حواله عمل

(فراداده‌ها)

حواله عين

(فراداده‌ها)

حواله كتبي

(فراداده‌ها)

حواله مجهول

(فراداده‌ها)

حواله مشغول الذمه

(فراداده‌ها)

حواله مطلق

(فراداده‌ها)

حواله معاطاتي

(فراداده‌ها)

حواله معجل

(فراداده‌ها)

حواله معلق

(فراداده‌ها)

حواله مقيد

(فراداده‌ها)

حواله منافع

(فراداده‌ها)

حواله منجز

(فراداده‌ها)

حواله مهريه

(فراداده‌ها)

حواله موجل

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

السید محمدباقر الصدر؛ النحقیق: السید علیرضا الحائری

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احكام شرعي , عقد لازم الطرفين , تصرف , حواله

منابع دیجیتالی :

مطالعه

حواله (3)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمدباقر صدر؛ تقریرکننده: سید علیرضا حائری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عقد , معامله ( اعم ) , حواله

منابع دیجیتالی :

مطالعه

حواله (2)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمدباقر صدر؛ تقریرکننده: سید علیرضا حائری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احكام حواله , تصرف , حواله

منابع دیجیتالی :

مطالعه

حواله (1)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمدباقر صدر؛ تقریرکننده: سید علیرضا حائری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

محال به , مسايل فقهي , حواله

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تفسير قرارداد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر كاتوزيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرايط عقود , تفسير قرارداد , رويه‌ قضايي‌ , قرارداد ها , حواله

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: رضا كريم كاشي آراني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصل‌ برائت‌ , حواله , قانون مدني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.