مرور اصطلاحنامه سعي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

سعي از صفا

(فراداده‌ها)

سعي از طبقه بالا

(فراداده‌ها)

سعي از طبقه پايين

(فراداده‌ها)

سعي از مروه

(فراداده‌ها)

سعي با آرامش

(فراداده‌ها)

سعي با پهلو به مطلوب

(فراداده‌ها)

سعي با دست و پا

(فراداده‌ها)

سعي با كفش غصبي

(فراداده‌ها)

سعي با لباس غصبي

(فراداده‌ها)

سعي با مركوب غصبي

(فراداده‌ها)

سعي با وضو

(فراداده‌ها)

سعي باردار سعي كننده

(فراداده‌ها)

سعي بر دو طرف مسعى

(فراداده‌ها)

سعي به نحو متعارف

(فراداده‌ها)

سعي پشت به مطلوب

(فراداده‌ها)

سعي پياده

(فراداده‌ها)

سعي در مسعى غير متعارف

(فراداده‌ها)

سعي در مسعى متعارف

(فراداده‌ها)

سعي در مسعى متعارف

(فراداده‌ها)

سعي سواره

(فراداده‌ها)

سعي صبي

(فراداده‌ها)

سعي مصدود

(فراداده‌ها)

سعي ناقص

(فراداده‌ها)

سعي نيابتي

(فراداده‌ها)

سعي ولي

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
منبعی مطابق با عبارت جستجوی شما یافت نگردید