مرور اصطلاحنامه فرار مالياتي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالمجید محلاتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , حسابرسي‌ , ماليات‌ بر درآمد , ماليات‌ ها , فرار مالياتي , گزارش های مالی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالمجید محلاتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق , حسابداري‌ , درآمد ها[1] , ماليات‌ بر درآمد , فرار مالياتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن خوش طینت، راحله یعقوبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , فرار مالياتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالمجید محلاتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , ماليات‌ بر درآمد , مديريت‌ مالي‌ , فرار مالياتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصرالله مقصودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

شرکت‌هاي‌ خصوصي‌ , شرکت‌هاي‌ دولتي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , حقوق‌ مالياتي‌ , فرار مالياتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

صنعت خودرو و ساخت قطعات
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا حسينی پور ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجزيه‌ و تحليل‌ مالي‌ , تحليل هزينه-فايده , فرار مالياتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین، صادقی، علیرضا، شکیبایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماليات‌ ها , اقتصاد زيرزميني , منطق فازي , فرار مالياتي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ضیاءالدین موسوی جراحی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخذ ماليات , اصلاحات‌ مالياتي‌ , انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ , جمع‌ آوري‌ ماليات‌ ها , فرار مالياتي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قهرمان عبدلي، حميدرضا نويدي قاضياني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رشوه , کنترل , مديريت‌ , درآمد هاي‌ مالياتي‌ , ماليات‌ ها , مديران‌ مالي‌ , مميزي‌ مالياتي‌ , شکايت‌ , رفتار , فرار مالياتي , تباني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: آيت زاير

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , اصلاحات‌ مالياتي‌ , اقتصاد , فرار مالياتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 13