مرور اصطلاحنامه اکثريت (دموکراسي)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قیصر خسروان (کللی)

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علوم سیاسی , اکثريت (دموکراسي)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حكومة الأكثرية

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسيني شيرازي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

عراق , حکومت‌ اسلامي‌ , دموکراسي‌[1] , تشيع‌ , اکثريت (دموکراسي)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسيني شيرازي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

امام شناسي , عراق , دموکراسي‌[1] , امامان‌[2] , زيارتگاه‌ ها , مزارات‌ , اکثريت (دموکراسي) , امام موسی کاظم (علیه السلام)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

محنة الأكثرية في العراق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر حسين ناصر

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

عراق , اقوام‌ و عشاير , دموکراسي‌[1] , سياست‌ , تشيع‌ , اکثريت (دموکراسي)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بهترین ساختار سیاسی کدام است؟

دموکراسی

[منبع الکترونیکی] : بهترین ساختار سیاسی کدام است؟

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قیصر خسروان (کللی)

موضوعات :

علوم سیاسی , آزادي‌ سياسي‌ , نظام‌ هاي‌ سياسي‌ , اکثريت (دموکراسي) , نظام سياسي دموكراتيك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دموکراسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملوین یوروفسکی

موضوعات :

ارتباطات‌ جمعي‌ , رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ , حقوق‌ اقليت‌ ها , فدراليسم‌ , قانون‌ اساسي‌ , توسعه‌ دموکراسي‌ , اکثريت (دموکراسي)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اکثریت در نگاه قرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید جواد مدرسى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اکثريت‌ها , آيات قرآن , اکثريت (دموکراسي)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مشروعيت قانون اساسي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رندي ا. بارنت؛ مترجمان: عباس كدخدايي، عبدالعلي محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قانون اساسي‌[1] , اراده‌ همگاني‌ , دموکراسي‌[1] , مشروعيت‌ , اکثريت (دموکراسي)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ميشل تروپه؛ مترجمان: عباس كدخدايي، محمدرضا ويژه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اکثريت‌ها , قانون اساسي‌[1] , مصونيت‌ , دموکراسي‌[1] , اکثريت (دموکراسي)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.