مرور اصطلاحنامه كنوانسيون 1980 آنسيترال

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سجاد شهباز قهفرخی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق , جبران‌ خسارت‌ (حقوق‌) , مسئوليت‌ قراردادي‌ , فقه‌ , كنوانسيون 1980 آنسيترال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 خلأها و گريزهاي ذاتي كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به بيع بين المللي كالا

آينده قراردادهاي الكترونيكي در عرصه بيع بين الملل

[منبع الکترونیکی] : خلأها و گريزهاي ذاتي كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به بيع بين المللي كالا

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جنيفر اي. هيل؛ مترجمان: مصطفي السان، زينب كنعاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ بين‌ الملل‌ , سازمان‌ ملل‌ متحد , مطالعات‌ حقوقي‌ , تجارت الکترونيکي , قراردادهاي بين المللي , مسائل حقوقي , كنوانسيون 1980 آنسيترال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكبر ميرزانژاد جويباري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , انحلال‌ قرارداد , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي , كنوانسيون 1980 آنسيترال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 مطالعه اي تحليلي در رويه قضايي كنوانسيون بيع بين المللي كالا

تعهدات خريدار در بيع بين المللي

[منبع الکترونیکی] : مطالعه اي تحليلي در رويه قضايي كنوانسيون بيع بين المللي كالا

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لاري اي. ديمتئو، لوسين جي دووگ، استفاني گرين، ويرجينيا جي. مائورر، ماريسا آنه پاگناتارو؛ مترجم: ماشاءالله بناء نياسري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازرگاني‌ خارجي‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ تجارت‌ , رويه‌ قضايي‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , خريدار , مسائل حقوقي , كنوانسيون 1980 آنسيترال , تعهدات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن قاسمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , فرانسه , لبنان , مصر , انحلال‌ قرارداد , جبران‌ خسارت‌ (حقوق‌) , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي , كنوانسيون 1980 آنسيترال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكبر ميرزانژاد جويباري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , انحلال‌ قرارداد , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , اشتراط رد مبيع , مسائل حقوقي , كنوانسيون 1980 آنسيترال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فخر الدین اصغری آقمشهدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جبران‌ خسارت‌ (حقوق‌) , حقوق‌ اسلامي‌ , حقوق‌ تجارت‌ , فقه‌ , ايران , كنوانسيون 1980 آنسيترال

منابع دیجیتالی :

مطالعه

كنوانسيون جهاني حق مؤلف

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا محمدزاده وادقاني، نجما خوشرو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تشريفات‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , حق‌ مولف‌ , حقوق‌ مالي‌ , حقوق‌ مدني‌ , حقوق‌ معنوي‌ , كنوانسيون 1980 آنسيترال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داوود اندرز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تضمين , نقض , تعليق‌ قرارداد , عدم‌ تعهد , قراردادهاي بين المللي , كنوانسيون 1980 آنسيترال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين صفايي، جلال سلطان احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قاعده انحلال عقود , بازرگاني‌ خارجي‌ , انحلال‌ قرارداد , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ قرارداد ها , قانون‌ حاکميت‌ اراده‌ , كنوانسيون 1980 آنسيترال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11