مرور اصطلاحنامه اشعه ايکس

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

X-Ray Astronomy [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Ray Villard

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم‌ هيات‌ , فناوري‌ , اشعه ايکس

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Telescope [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Ray Villard

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم فلك , علم‌ هيات‌ , اشعه ايکس , تلسكوپ

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد گيتي پور، مصطفي ابوالفضل زاده، محمدعلي حسين پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

منابع‌ معدني‌ , اشعه ايکس , خاك رس , بنتونيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا فاضلي، حنيف هادي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فيزيک‌ , اشعه ايکس , پلاسما

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داوود درانيان، پروانه آزادفر، اميرحسين ساري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشعه ايکس , يون , پايداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تلسکوپ‌ها , علم‌ هيات‌ , اشعه ايکس

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين مهديزاده شهري، ميرحسين موسوي، هادي قرباني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آغاجاري , قلعه خواجه , مسجد سليمان , کاني‌ شناسي‌ , اشعه ايکس , توپوگرافي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا سليماني نظر، ليلا بايندري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ شيمي‌ , شيمي‌ , مهندسي‌ شيمي‌ , اشعه ايکس , نفت خام , مولكول

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن حدادزاده، حميده سراواني،‌ فرهاد نقي زاده، عليرضا رضواني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مواد اوليه‌ , پژوهش‌هاي‌ شيمي‌ , شيمي‌ , مهندسي‌ شيمي‌ , اشعه ايکس , سيليسيم , كوارتز , سيليكات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعات پرتو ايكس M2 Ga6 Te10

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفي دهقاني مباركه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ شيمي‌ , شيمي‌ , مهندسي‌ شيمي‌ , نقره , اشعه ايکس , بلورين , منگنز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.