مرور اصطلاحنامه نانو تکنولوژي مولکولي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

زيست شناسي مولكولي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي كرمي، علي نجفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زيست‌ شناسي‌ , علوم‌ زيستي‌ , فناوري‌ زيستي‌ , نانو تکنولوژي مولکولي , مولكول

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

[نانويخچال‌ها]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ريز فناوري , نانو تکنولوژي مولکولي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ريز فناوري , نانو تکنولوژي مولکولي , نانو حسگرها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

خبرنامه نانوتكنولوژي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تلويزيون‌ , اختراعات‌ علمي‌ , فناوري‌ , ريز فناوري , نانو تکنولوژي مولکولي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نانو تکنولوژی مولکولی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم‌ مواد , ريز فناوري , نانو تکنولوژي مولکولي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهناز مظاهري اسدي، آزاده غلامي قوام آباد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارکان سلامت محيط زيست , بهداشت‌ , محيط زيست‌ , ريز فناوري , نانو تکنولوژي مولکولي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 فناوري ما را به کجا رهنمون خواهد شد؟

جهش عقلانيت بشر

[منبع الکترونیکی] : فناوري ما را به کجا رهنمون خواهد شد؟

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ري كورزويل؛ مترجمان: عزيز عليزاده، وحيد وحيدي مطلق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معجزه و عقلانيت , انقلاب‌ فناوري‌ , فناوري‌ , فناوري‌ زيستي‌ , شبيه سازي , توسعه‌ فناوري‌ , ريز فناوري , نانو تکنولوژي مولکولي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خبرنامه نانوتکنولوژی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تلويزيون‌ , اختراعات‌ علمي‌ , نانو تکنولوژي مولکولي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.