مرور اصطلاحنامه قرن بیستم

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد صدیق حسن خان القنوجی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علم رجال , قرن بیستم

منابع دیجیتالی :

مطالعه

هزار و يك شعر و يك نگاه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرمان ایرانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاليف‌ , آثار ادبي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , شعر , شعر معاصر , متون‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , قرن بیستم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رجا سمرین

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ عربي‌ , شعر , قرن بیستم

منابع دیجیتالی :

مطالعه

علم النفس فی القرن العشرین

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بدر الدین عامود

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فلسفه‌ روان‌ شناسي‌ , تاريخ‌ روان‌شناسي‌ , روان‌ شناسي‌ آزمايشي‌ , روان‌ شناسي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , روان‌ شناسي‌ اجتماعي‌ , روان‌ شناسي‌ ارتباطات‌ , روان‌ شناسي‌ افتراقي‌ , روان‌ شناسي‌ حيواني‌ , روان‌ شناسي‌ کاربردي‌ , قرن بیستم

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد جاسم الحسین

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سوريه , ادبيات‌ عرب‌ , داستان‌ هاي‌ کوتاه‌ , قرن بیستم

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تولستوی و دوستیفسکی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ممدوح أبو الوی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ عرب‌ , قرن بیستم

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبد الملک مرتاض

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ عرب‌ , شعر , قرن بیستم

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرضا کاشف الغطاء

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرهنگ‌ ملي‌ , پيامدهاي فرهنگي , قرن بیستم

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فتح الله مجتبائی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ معاصر , ادبيات‌ ملل‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , شاعران‌ , شعر , نقد ادبي‌ , قرن بیستم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي پژوهنده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فرانسوي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , شاعران‌ , نقد ادبي‌ , قرن بیستم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12