مرور اصطلاحنامه قرن بيستم

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 39

نقد ادبی در سده ی بیستم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالعلي دست غيب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌ , نقد نو , قرن بيستم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اسکارلت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ال‍ک‍س‍ان‍درا ری‍پ‍ل‍ی‌؛ ترجمه: پرتو اشراق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

رمان - کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , رمان‌ , امريكا , ادبيات غرب , قرن بيستم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

س‍ه‍م‌ دی‍گ‍ری‌

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اری‍ک‌ ام‍ان‍وئ‍ل‌ اش‍م‍ی‍ت‌؛ س‍ی‍ام‍ن‍د زن‍دی‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

رمان - کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فرانسوي‌ , رمان‌ , قرن بيستم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ج‍ان‌‌ ش‍ی‍ف‍ت‍ه‌

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

روم‍ن‌ رولان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌: م‌. ا. ب‍ه‌آذی‍ن‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فرانسوي‌ , رمان‌ , قرن بيستم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پکوین زیبا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویکتور هوگو؛ [ت‍رج‍م‍ه‌]: ش‍ه‍لا ان‍س‍ان‍ی‌، شاپور رزم‌آرا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

رمان - کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فرانسوي‌ , رمان‌ , قرن بيستم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پاییز پدر‌سالار( پیشوا )

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گابریل گارسیا مارکز؛ ترجمه: محمدرضا راه‌ور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

رمان - کتاب الکترونیکی

موضوعات :

كلمبيا ( كشور ) , ادبيات‌ , ادبيات‌ امريکاي‌ لاتين‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , رمان‌ , قرن بيستم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آن‍دره‌ ژی‍د؛ مترجم: مهستی بحرینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

رمان - کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فرانسوي‌ , رمان‌ , قرن بيستم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

س‍الار م‍گ‍س ها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وی‍ل‍ی‍ام‌ گ‍ل‍دی‍ن‍گ‌‏‫؛ ت‍رج‍م‍ه‌: ح‍م‍ی‍د رف‍ی‍ع‍ی‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

رمان - کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ , ادبيات‌ انگلوساکسون‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , رمان‌ , قرن بيستم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ک‍ودک‍ی‌ ی‍ک‌ رئ‍ی‍س‌

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژان‌پ‍ل‌ س‍ارت‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ س‍پ‍ان‍ل‍و

زبان :

فارسی

نوع منبع :

رمان - کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فرانسه , ادبيات‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات غرب , قرن بيستم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

کسب و کار میسیز وارن (۱۸۹۴)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

برنارد شاو ؛ ترجمه: بزرگ علوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

رمان - کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ , ادبيات‌ انگلوساکسون‌ , نمايشنامه‌ها , قرن بيستم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 39