مرور اصطلاحنامه جايزه ادبي نوبل

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 36

دو نوبل در دستان یک زن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كوري، ماري (اسكلودوفسكا)، 1867-1934م.

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , دانشمندان‌ , جايزه ادبي نوبل , جايزه صلح نوبل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ریچارد فاینمن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فيزيک‌ , سخنراني‌ , جايزه ادبي نوبل , جايزه صلح نوبل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیروس طاهباز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ ادبيات‌ , خطابه‌ , نويسندگان‌ , جايزه ادبي نوبل , بيانيه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نطق کاواباتا یاسوناری هنگام دریافت جایزه نوبل

ژاپن زیبا و من

[منبع الکترونیکی] : نطق کاواباتا یاسوناری هنگام دریافت جایزه نوبل

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: ناهوکو تاواراتانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ژاپن , تاريخ‌ ادبيات‌ , نويسندگان‌ , جايزه ادبي نوبل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژوزه ساراماگو؛ مترجم: خسرو باقری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ ادبيات‌ , نويسندگان‌ , سخنراني‌ , جايزه ادبي نوبل , سرگذشت نامه های فردی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

کرگدن ها کی هستند؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود معمارنژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ ادبيات‌ , نويسندگان‌ , جايزه ادبي نوبل , سرگذشت نامه های فردی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مینو مشیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ ادبيات‌ , نويسندگان‌ , جايزه ادبي نوبل , سرگذشت نامه های فردی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صفدر تقی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ ادبيات‌ , نويسندگان‌ , جايزه ادبي نوبل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صفدر تقی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ ادبيات‌ , شاعران‌ , جايزه ادبي نوبل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

در ستایش شعر و شاعری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صفدر تقی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نويسندگان‌ , سخنراني‌ , جايزه ادبي نوبل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 36