مرور اصطلاحنامه قرص هاي روانگردان

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

جزای اختصاصی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رست

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جرم شناسي (خاص) , جرم‌ شناسي‌ , حقوق‌ جزا , مواد مخدر , قرص هاي روانگردان , مواد روانگردان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ماهرخ بربری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رانندگي‌ , اعتياد , اعتياد به‌ مواد مخدر , مواد مخدر , قرص هاي روانگردان , مواد روانگردان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اعتيادهاي مدرن و خطرناك‌

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزيزالله حيدري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اعتياد , اعتياد به‌ مواد مخدر , اينترنت , مواد مخدر , قرص هاي روانگردان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سوداگرى جوانانه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عطى الرضا بنانج

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

داروهاي روان گردان , قرص هاي روانگردان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

لذت شوم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيما فراهانى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتياد , قرص هاي روانگردان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اعتياد , جرايم‌ اجتماعي‌ , مواد مخدر , قرص هاي روانگردان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه موسوی، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتياد , آموزش‌ جوانان‌ , قرص هاي روانگردان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي فيض زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حشيش , سوء , مصرف‌ , مواد مخدر , قرص هاي روانگردان , مورفين , بنزوديازپين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا نوبهار، ليلا مدبر، اكبر استركي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , نيروي‌ انتظامي‌ , داروهاي روان گردان , مواد مخدر , آموزش , قرص هاي روانگردان , پيشگيري از وقوع جرم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: مهرانگيز شعاع كاظمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتياد , دانشجويان‌ , نگرش‌ , علوم انساني , قرص هاي روانگردان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.