مرور اصطلاحنامه بيمارستان ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 16
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرحناز صدوقی و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمارستان‌ها , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نيروي‌ انساني‌ , بيمارستان ها , آسيب شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناهید اعتضادپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امارات متحده عربي , بيمارستان‌ها , بهداشت‌ , بيمارستان ها , خدمات بهداشتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 در و پنجره

عناصر جزئيات ساختمان

[منبع الکترونیکی] : در و پنجره

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ندا روحاني؛ نویسندگان همکار: منصوره دايي؛ تكتم شريف؛ مهسا ميرزايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سينما , ساختمان‌ سازي‌ , بيمارستان ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدباقر کجباف، پرویز صباحی، حجت الله فراهانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ بيمارستان‌ ها , شيوه‌ هاي‌ رهبري‌ , پرستاران‌ , رضايت شغلي , بيمارستان هاي خصوصي , بيمارستان ها , تعهد سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سحر آذري، فهيمه صحتي شفايي، حسين ابراهيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبريز , سزارين , پرستاري‌ , مامايي‌ , بيمارستان هاي خصوصي , بيمارستان ها , مراقبت , مادران , رضايت مندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدسعيد جوادي، جميله نوروزي، مسعود امامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زباله‌ هاي‌ بيمارستاني‌ , بيمارستان ها , عفونت , ميكرب شناسي , بيوفيلم ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محدثه لاري پور، مريم سلطاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمارستان ها , باكتري , عفونت , قارچ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدجمال اميدوار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان كردستان , هزينه‌ ها , بيمارستان ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عيسي ابراهيم زاده، محسن احدنژاد، حسين ابراهيم زاده آسمين، يوسف شفيعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنجان , خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ شهري‌ , سيستم اطلاعات جغرافيايي , بيمارستان ها , مكان يابي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جيران محمدي، عادل آذر، حسن زارعي ‌متين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نيروي‌ انساني‌ , پزشکان‌ , ميانگين‌ , بيمارستان ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 16