مرور اصطلاحنامه حكايت‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 31

طوطی نامه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ضیا الدین نخشبی؛ تصحیح: غلامعلی آریا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شعر , مثل‌ ها , داستان ايراني , حكايت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حکایات میرزا دیلم خراسانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: عبدالعزیز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , داستان‌ , حكايت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد محمدى اشتهاردى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

داستان‌ , نثر , حكايت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمود ناصرى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , داستان‌ , داستان‌ هاي‌ عرفاني‌ , حكايت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

داستانهاى ما، جلد سوم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: على دوانى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , داستان‌ , حكايت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

داستانهاى ما جلد دوم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: على دوانى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ , داستان‌ , حكايت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

داستان هاى ما جلد اول

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: على دوانى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , داستان‌ , حكايت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

چهل داستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نويسنده: اكبر زاهرى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , داستان‌ , حكايت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

كشكول

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: بهاء الدین محمد بن حسین عاملی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

داستان‌ , حكايت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

حكايت پارسايان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: رضا بابايى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , داستان‌ , حكايت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 31