مرور اصطلاحنامه آسيب ديدگي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 16
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس بصیری، محمدرضا رحمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بيماري‌ها , آسيب ديدگي , كليه ها , نخاع , هیدرو نفروز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: مورد مطالعه: استان اردبيل

بررسي نقش پليس راه در مديريت صحنه تصادفات جاده اي

[منبع الکترونیکی] : : مورد مطالعه: استان اردبيل

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا اسماعيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صحنه , ترافيک‌ , حوادث رانندگي , آسيب ديدگي , خسارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

[فرم و قالب نادرست بدنی]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بدن‌سازي‌ , تربيت بدني , آسيب ديدگي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آسيب‌شناسي‌ , بدن‌سازي‌ , آسيب ديدگي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید معتمدزاده، علي اكبر اربابي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايمني‌ کار , بهداشت‌ کار , محيط کار , ارگونومي‌ , بيماري‌هاي‌ دستگاه‌هاي‌ حرکتي‌ , پيش گيري , آسيب ديدگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايكومي اوزاوا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

روان انسان , کودکان‌ , آسيب‌شناسي‌ , روان‌ درماني‌ , بيماري‌هاي‌ رواني‌ , روان‌ رنجوري‌ , روان‌ شناسي‌ , آسيب ديدگي , امدادگران , روان شناسی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين آقاحسيني, رسول رباني خوراسگاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انسان , تحليل , خود فراموشي , جهان , هويت , آسيب ديدگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد عباسي، محسن توكليان، جمشيد رودساز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب‌‌ها , آزمايشگاه‌ها , پژوهش‌هاي‌ شيمي‌ , شيمي‌ , مهندسي‌ شيمي‌ , نفت , آسيب ديدگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد طالعي، محمد سعادت سرشت، علي منصوريان، سميه احمديان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ امدادي‌ , زلزله‌ زدگان‌ , بلاياي‌ طبيعي‌ , زلزله‌ , نظريه‌ گراف‌ ها , سيستم اطلاعات جغرافيايي , آسيب ديدگي , مسير يابي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صدرالدین شجاع الدین؛ نویسندگان همکار: حیدر صادقی، مهدی خالقی تازجی، علی عباسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مقاومت , هنجار , آسيب ديدگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 16