مرور اصطلاحنامه منتقد

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 33

مدخلي بر نقد امروزين روز

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال ستاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نقد نو , منتقد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

علل پيدايش نقد جديد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد انوشه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نقد نو , فرضيه‌ , منتقد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا گلي زواره

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امام شناسي , تفاسير قرآن , روش تفسيري اهل بيت (ع) , ترجمه‌ها , منتقد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 انتقاد و انتقادپذیری از نگاه اسلام

روحیه اسلامی

[منبع الکترونیکی] : انتقاد و انتقادپذیری از نگاه اسلام

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عسکری اسلام پور كريمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نقد پذيري , منتقد , آموزه هاي ديني , انتقاد , روحيه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

نقدي بر «نقد فصل»

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا يوسفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , نقد ادبي‌ , منتقد , انتقاد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نقد عرفي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ادوارد سعيد؛ مترجم: اكبر افسري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , شرق‌ شناسي‌ , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , شرق شناسان , منتقد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرهنگ‌ عامه‌ , ادبيات‌ عامه‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , نقد ادبي‌ , انجمن‌هاي‌ فرهنگي‌ , منتقد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نقد از نگاه نويسندگان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نقد پذيري , ادبيات‌ ملل‌ , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نويسندگان‌ , نويسندگي‌ , منتقد , انتقاد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ناشر و منتقد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بئاتريس موسلي بنت؛ مترجم: ايلميرا دادور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , رمان‌ , نقد ادبي‌ , نويسندگان‌ , ناشران‌ , منتقد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

باني عزيز

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: افشين معاصر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نامه‌ ها , ادبيات‌ ملل‌ , نقد ادبي‌ , نويسندگان‌ , منتقد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 33