مرور اصطلاحنامه پايان نامه ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15

آموزش پایان نامه نویسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش , پايان نامه ها , نرم افزار word

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

باقر شریف علی اف؛ استاد راهنما: محمدباقر قیومی؛ استاد مشاور: حمیدرضا رضانیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عقل‌ , اسلام‌[2] , ايمان‌ , مسيحيت‌ , پايان نامه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بررسی فهرست پایان نامه ها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا استادزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , کتابشناسي‌ ها , پايان نامه ها , ادب‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالحسين فرج پهلو، مريم زماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دوره‌ کارشناسي‌ ارشد , قانون‌ برادفورد , پايان نامه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهردخت وزيرپوركشميري، مريم سه دهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چکيده‌ ها , آموزش‌ تکميلي‌ , دوره‌ هاي‌ تکميلي‌ , تحليل‌ محتوا , پايان نامه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نشانه پاکدامن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ تکميلي‌ , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , روش‌ هاي‌ پژوهش‌ , پايان نامه ها , روش‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ادب و قدرت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدمحمد حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قدرت , زبان‌ فارسي‌ , ادب‌ , پايان نامه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا نيلي، احمدرضا نصر، نعمت اله اكبري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , دوره‌ کارشناسي‌ ارشد , راهنما ها , آموزش‌ تکميلي‌ , آموزش‌ عالي‌ , استادان‌ , استادياران‌ , دانش‌ آموختگان‌ , هيات‌ علمي‌ , پايان نامه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه زنديان، نرگس آشوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , نمايه‌ سازي‌ استنادي‌ , دانشگاهها , ورزش‌ , توليد علم , پايان نامه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمدعلي زكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , جهانگردي‌ , تحقيق , پايان نامه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 15