مرور اصطلاحنامه افسران نيروي انتظامي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 24
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد براتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , آموزش الکترونيکي , آموزش , افسران نيروي انتظامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امین الله عباس گرجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش , افسران نيروي انتظامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اصول چراغ راهنمايي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مقررات‌ حمل‌ و نقل‌ , قوانين‌ , راهنمايي و رانندگي , افسران نيروي انتظامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صدیقه سادات هاشمی، مسعود سلطانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , تصميم‌گيري‌ , نيروي‌ انتظامي‌ , آزمون‌هاي‌ استعداد , دانشجويان‌ , افسران نيروي انتظامي , مدل AHP , تحليل سلسله مراتبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي مرادي، كامينه مهراني، مجتبي برومند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , نيروي‌ انتظامي‌ , رايانه‌ ها , افسران نيروي انتظامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا قلي زاده، علي اصغر فاني، علي محمد احمدوند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيوه‌ هاي‌ رهبري‌ , کارکنان‌ , نيروي‌ انتظامي‌ , رضايت شغلي , افسران نيروي انتظامي , ناجا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بث اي ساندرز؛ مترجم: غلام جاپلقيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , گزينش‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نيروي‌ انتظامي‌ , شخصيت‌ , پيش‌بيني , افسران نيروي انتظامي , توانمندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد شهبازي، آرش عنصري، مهدي جواهري كامل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شاخص‌ ها , نيروي‌ انتظامي‌ , رضايت شغلي , افسران نيروي انتظامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 گامي موثر در حرکت به سوي اصلاح الگوي مصرف

بهينه سازي الگوي رفتاري کارکنان پليس با تدوين معيارهاي اخلاقي

[منبع الکترونیکی] : گامي موثر در حرکت به سوي اصلاح الگوي مصرف

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي كريمي خوزاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , عمل اخلاقي , بهره وري‌ , الگوهاي‌ مصرف‌[1] , نيروي‌ انتظامي‌ , معيار هاي‌ اخلاقي‌ , اصلاح الگوي مصرف , افسران نيروي انتظامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: فاطمه مصطفايي؛ نويسنده همکار: رسول روشن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , شخصيت‌ , رضايت شغلي , افسران نيروي انتظامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 24