مرور اصطلاحنامه صنايع دفاعي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميدرضا فرتوک زاده، جواد وزیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , فناوري‌ , صنايع دفاعي , نوآوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميدرضا فرتوك زاده، جواد وزيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ بازرگاني‌ , دارايي‌ هاي‌ سرمايه‌اي‌ , نقدينگي‌ , هزينه‌ ها , صنايع دفاعي , چشم انداز ها , عملكرد مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرمين اميني، سهراب انعامي علمداري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سياست‌ دفاعي‌ , مديريت دانش , صنايع دفاعي , نوآوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرزاد طرهاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , مديريت‌ , اصلاح الگوي مصرف , الگوي مصرف , صنايع دفاعي , نوآوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين حسني، صمد عزيزنژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پس‌اندازها , تراز بازرگاني‌ , توليد نا خالص‌ ملي‌ , رشد اقتصادي‌ , عرضه‌ و تفاضا , هزينه‌ ها , صنايع دفاعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين حسني صدرآبادي، علي كاشمري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رشد اقتصادي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , صادرات , مصرف‌ , هزينه‌ ها , اقتصاد کلاسيک نو , صنايع دفاعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميدرضا فرتوك زاده، جواد وزيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ سياسي‌ معاصر , صنعت‌ , جنگ تحميلي , صنايع دفاعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمیدرضا فرتوک زاده؛ نویسنده همکار: جواد وزیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استفاده از تكنولوژي , نوآوري‌ هاي‌ علمي‌ , صنايع دفاعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود موحدي، محسن ياقوتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کشور هاي‌ توسعه‌ يافته‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , فناوري‌ , تجارت الکترونيکي , صنايع دفاعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.