مرور اصطلاحنامه توپوگرافي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 29

محوطه سازی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عمران‌ شهري‌ , مهندسي‌ عمران‌ , توپوگرافي , محوطه سازی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهتاب پیر باوقار، علی اصغر درویش صفت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتفاعات‌[1] , جنگل‌ ها , توپوگرافي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Himalayas [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Pradyumna P. Karan

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آسيا , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , توپوگرافي , هيماليا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ضمیر ناخود آگاه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زیگموند فروید؛ مترجم: شهریار وقفی پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شناخت انسان , روان‌ کاوي‌ , ضمير نا هشيار , توپوگرافي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي مهدي زاده، پريچهر پاس بخش، ژيلا بهزادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توپوگرافي , سيتولوژي , ماده سياه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسي عابديني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کاربري اراضي , اراضي شهري , توپوگرافي , مخاطرات محيطي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم ايلانلو، ابراهيم مقيمي، محمدرضا ثروتي، منيژه قهرودي تالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

لرزه نگاري , توپوگرافي , مدلسازي , پهنه بندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر نظري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خاک‌ ها , کشاورزي‌ , توپوگرافي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تيمور آمار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گيلان , جمعيت‌ شهري‌ , موقعيت جغرافيايي , توپوگرافي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين مهديزاده شهري، ميرحسين موسوي، هادي قرباني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آغاجاري , قلعه خواجه , مسجد سليمان , کاني‌ شناسي‌ , اشعه ايکس , توپوگرافي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 29