مرور اصطلاحنامه ريخت شناسي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 82

ریخت شناسی قصه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ولادیمیر پراپ؛ مترجم: م. کاشیگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , داستان‌ , ريخت شناسي , داستان‌ نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صابره سیاوشی، راحله حسن پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معني‌ شناسي‌ , ادبيات‌ ديني‌ , ادبيات‌ عرب‌ , ادبيات‌ عرفاني‌ , قصيده‌ , مکتب تفکيک , ريخت شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی محمد حق شناس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روايت + , ريخت شناسي , قصه هاي ايراني , نظریه پراپ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد حسام پور، راضيه سادات علوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , صورت‌ گرايي‌ , نثر , نقد ادبي‌ , نقد ساختارگرا , تاريخ بيهقي(کتاب) , ريخت شناسي , نقد فرماليستي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عصمت اسماعيلي، نيره نبي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , تحليل‌ ادبي‌ , داستان‌ , نقد ادبي‌ , نقد ساختارگرا , ريخت شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمشید مظاهری، محمدرضا نصراصفهانی، آرمان ماناسریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , حکايت‌ + , سبک‌ شناسي‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , قصه‌ + , محتوا , ريخت شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالمجيد يوسفي نكو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قصص انبيا , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , تفسير قرآن‌ , تفسير طبري(کتاب) , ريخت شناسي , خويشكاري , نظریه پراپ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سكينه عباسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نماد , قصه‌ + , نظم‌ , نقد ادبي‌ , نقد روان‌ شناختي‌ , ريخت شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهرام جلالي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نقد ساختارگرا , ريخت شناسي , شاهنامه , نظریه پراپ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيد اسماعيل قافله باشي، سيده زيبا بهروز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ريخت شناسي , روايت شناسي , كشف المحجوب (كتاب) , نظریه پراپ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 82