مرور اصطلاحنامه مكتب‌هاي نسبي ‌گرايي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11

در جست و جوی آزادی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه کننده: رامین جهانبگلو؛ مصاحبه شونده: آیزایا برلین؛ مترجم: خجسته کیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

کثرت‌ گرايي‌ , آزادي‌ , مكتب‌هاي نسبي ‌گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد مهدوى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزش شناخت , علم و دين , تعارض علم و دين , شناخت‌ شناسي‌ , مكتب‌هاي نسبي ‌گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 تنش ارزشها
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تامس دانلدسون؛ مترجم: اختر شریعت زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امپرياليسم‌ فرهنگي‌ , مكتب‌هاي نسبي ‌گرايي , اختلاف فرهنگي , سازگاري ميان فرهنگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد شعباني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شك گرايي , ياد مرگ , ادبيات‌ عرفاني‌ , نقد ادبي‌ , تصوف‌ , عرفان‌ , مطلق‌ گرايي‌ , مكتب‌هاي نسبي ‌گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادي صمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بحران معرفت شناختي , خرد گرايي‌ , سنت‌[1] , مكتب‌هاي نسبي ‌گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهرام نوازني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , شهرنشيني‌ , انديشه هاي‌ سياسي‌ غرب‌ , جنبش‌ هاي‌ زنان‌[1] , علوم‌ سياسي‌ , مطلق‌ گرايي‌ , مكتب‌هاي نسبي ‌گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين آقابابايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق بشر , جهان شمولي , مكتب‌هاي نسبي ‌گرايي , راديكاليسم زباني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا جمشيديها،‌ وحيد شالچي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وجوه هرمنوتيك , قواعد هرمنوتيكي , جامعه‌ شناسي‌ تاريخي‌ , جامعه‌ شناسي‌ فرهنگي‌ , هرمنوتيک , مكتب‌هاي نسبي ‌گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهرام نوازنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايدئولوژي فمينيستي , شهرنشيني‌ , جنبش‌ هاي‌ زنان‌[1] , مطلق‌ گرايي‌ , ايران , مكتب‌هاي نسبي ‌گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد جاويد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انسان شناسي , جامعه‌ مدني‌ , حقوق‌ بشر , فلسفه‌ حقوق‌ , حقوق طبيعي , جهان شمولي , پسامدرن , مكتب‌هاي نسبي ‌گرايي , جامعه بشري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11