مرور اصطلاحنامه روان‌ شناختي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 48

چهره شناسی و ویژگی های فردی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرانسیس بو؛ مترجم: غلامرضا افشار نادری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

روان‌ شناسي‌ , روان‌ شناختي‌ , شخصيت شناسي , چهره شناسی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نقد و بررسی نظریه وحی نبوغی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحمت الله نوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روان‌ کاوي‌ , وحي‌ , شرق شناسان , جامعه شناختي , روان‌ شناختي‌ , نبوغ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

داستان های روان درمانی

مامان و معنی زندگی

[منبع الکترونیکی] : داستان های روان درمانی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اروین د. یالوم؛ مترجم: سپیده حبیب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , داستان‌ , داستان‌ هاي‌ کوتاه‌ , امريكا , روان‌ شناختي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالحمید حاجی پور شوشتری، مسعود صفاری آشتیانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارکنان‌ , مديريت‌ , بانک‌ها , مديريت دانش , روان‌ شناختي‌ , توانمندسازي , رفتار سازماني , مدل ارزيابي عملكرد هوش تجاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

از گالیکاری تا هیتلر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زیگفرید کراکائر؛ مترجم: فتح الله جعفری جوزانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آلمان , سينما , تاريخ‌ سينما , روان‌ شناختي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

چگونه خشم و هیاهو را بخوانیم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناهید سرمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قصه‌ + , قصه‌ درماني‌ , قصه‌ گويي‌ , روان‌ شناختي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کرم الله دانش فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش نظامي , روان‌ شناختي‌ , توانمندسازي , سرباز , مديريت نظامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تبيين نقش كاركردهاي مديريت منابع انساني

طراحي مدل ارتقاء سرمايه روان شناختي در سازمانهاي دولتي ايران

[منبع الکترونیکی] : تبيين نقش كاركردهاي مديريت منابع انساني

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد حضوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نيروي‌ انساني‌ , خوش‌ بيني‌ , کارآمدي , سرمايه اجتماعي , روان‌ شناختي‌ , عدالت سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد نریمانی، مسلم عباسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روان‌ شناختي‌ , فرسودگي شغلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا خاکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , فشار رواني‌ , فرهنگ سازماني , روان‌ شناختي‌ , آسيب شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 48