مرور اصطلاحنامه طراحي شهري

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 39
«شهر فشرده» و «شهر گسترده»

توسعه پایدار و پارادایم های جدید توسعه شهری

[منبع الکترونیکی] : «شهر فشرده» و «شهر گسترده»

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا مثنوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , الگوها , توسعه‌ پايدار , طراحي شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

چارچوب طراحی شهری, دستور کار توسعه و طرح جامع سه بعدی طراحی شهری

اسناد هدایت طراحی شهری

[منبع الکترونیکی] : چارچوب طراحی شهری, دستور کار توسعه و طرح جامع سه بعدی طراحی شهری

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رابرت کوآن؛ مترجمان: کوروش گلکار, سولماز حسینیون

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , طراحي‌ , طراحي‌ معماري‌ , طراحي شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

کتاب سبز (راهنمای شهرداریها)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , شهرداري‌ ها , مديريت شهري , طراحي شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ورزش و برنامه ریزي شهري

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهام محمدزاده چیانه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , ورزش‌ , طراحي شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهرزاد فلاح تفتى، نسترن ناصريان ريابى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيست‌ بوم‌ ها +[1] , محيط زيست‌ , طراحي شهري , پايداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهره ميرزایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شركت , پارک‌ها , مهندسي‌ طراحي‌ محيط زيست‌ , توسعه‌ پايدار , طراحي شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفی بهزادفر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , مديريت شهري , طراحي شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه موردي: پارك لاله
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هومن بهمن پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , معلولان‌ , پارک‌ها , عمران‌ شهري‌ , توسعه‌ پايدار , طراحي شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن تابان و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت شهري , سكونتگاه , طراحي شهري , كنش اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهسا شعله

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نيويورك , تصويب‌نامه‌ , طراحي شهري , تراكم ساختمانی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 39