مرور اصطلاحنامه مار

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

مارها و مارگزیدگی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهزاد عظیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مار , سم , گزش , مارگزیدگی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهراالسادات موسوی، عبدالحسین فرزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ابليس , قرآن‌[1] , توبه‌ , مار , گندم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Python (snake) [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جانور شناسي , حيوانات , خزندگان , مار , پيتون (مارها)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Garter Snake [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حيوانات , خزندگان , مار

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Snake (reptile) [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Richard Shine

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حيوانات‌ وحشي‌ , حيوانات , خزندگان , مار

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي ابوالحسني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كرامت , حکايت‌ + , عالمان شيعه , مار

منابع دیجیتالی :

مطالعه

آشنایی با مارها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدهادی قانع

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حيوانات‌ وحشي‌ , حيوانات , خزندگان , مار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه عالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ , نماد , اسطوره , مار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

افشين فقيري، عبدالحسين شيروي، حاجي قلي كمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان مازندران , زيست‌ شناسي‌ , علوم‌ زيستي‌ , زيست شناسي جانوري , خزندگان , مار , تخمدان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.