مرور اصطلاحنامه تصاوير ماهواره‌اي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 14
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا محمدي، معصومه خلج معصومي، احمد خاكزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نقشه‌ ها , زمين‌ شناسي‌ , منابع‌ زميني‌ , تصاوير ماهواره‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهران آرين، فرانك فيضي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , زمين‌ شناسي‌ , گسل‌ ها , تصاوير ماهواره‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن احدنژاد روشتي، علي زلفي، حسين شكري پور ديزج

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اردبيل , آمايش‌ سرزمين‌ , عمران‌ شهري‌ , پيش‌بيني , تغيير کاربري , کاربري اراضي , سيستم اطلاعات جغرافيايي , تصاوير ماهواره‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباسعلي لطفي نيستانك، غلامرضا صولت، محمد جهان بخت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , ماهواره‌ ها , مهندسي‌ رايانه‌ , تصاوير ماهواره‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اميد طياري، كسري صالحي، محسن ايران دوست

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جيرفت , منابع‌ آب‌ , مهندسي‌ آب‌ , سيستم اطلاعات جغرافيايي , رسوب گذاري , تصاوير ماهواره‌اي‌ , حوضه آبخيز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اكبر متكان، خاطره سعيدي، عليرضا شكيبا، امين حسيني اصل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

طالقان ( ايران ) , ماهواره‌ ها , سدها , تصاوير ماهواره‌اي‌ , حوضه آبخيز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اميرهوشنگ احساني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جغرافياي‌ طبيعي‌ , کويرها , عملكرد رادار , مورفومتريك , تصاوير ماهواره‌اي‌ , كوير لوت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سحر مختاري، هادي سلطاني فرد، احمدرضا ياوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب‌‌هاي‌ سطحي‌ , تالاب‌ها , اکوسيستم‌ زميني‌ , برنامه‌ريزي‌ محيطي‌ , بوم‌شناسي‌[1] , زيست‌ بوم‌ ها +[1] , علوم‌ زيست‌ محيطي‌ , مديريت‌ محيط زيست‌ , تصاوير ماهواره‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرويز ضيائيان فيروزآبادي، ليلا صياد بيدهندي، محمد اسكندري نوده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نقشه‌ ها , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , جغرافياي‌ کشاورزي‌ , توليدات‌ کشاورزي‌ , نقشه‌ برداري‌ , برنج , تصاوير ماهواره‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره جلال زاده، مسعود ترابي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , دما , مطالعات‌ ميداني‌ , هواشناسي , درياي خزر , تصاوير ماهواره‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 14