مرور اصطلاحنامه آب

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 23

آب و آتش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مهندسي‌ شيمي‌ , آتش , آب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اصغر شاهرودی، محمد چیذری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شركت , مديريت‌ , حفاظت‌ منابع‌ آب‌ , منابع‌ آب‌ , مديريت‌ منابع‌ , آب , پايداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی خلیلی مرندی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اداره‌ امور عمومي‌ , منابع‌ آب‌ , محيط زيست‌ , بهره برداري , آب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عقاب , خواب‌ , عالمان شيعه , آب

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نقیب نقوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اهريمن , اسطوره‌ها , شعر نيمايي‌ , نماد , آيين‌ زروان‌ , اسطوره‌ شناسي‌ , اهورامزدا , آب , آتش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود رضايي دشت ارژنه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , اسطوره‌ها , نماد , اسطوره‌ شناسي‌ , آب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرزاد قائمي، ابوالقاسم قوام، محمدجعفر ياحقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عناصر اربعه , يونگ , ادبيات‌ فارسي‌ , اسطوره‌ها , کهن‌ الگو + , نقد اسطوره‌ اي‌ , نماد , شاهنامه , آب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تجليات قدسي آب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميرا زمردي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجلي , ادبيات‌ , اسطوره‌ها , اديان‌ باستاني‌ , اسطوره‌ شناسي‌ , آب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آب در اساطير كهن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جان صدقه؛ مترجم: محمدرضا ترکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ سامي‌ , اسطوره‌ها , اسطوره‌ شناسي‌ , مسيحيت‌ , آب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 نگاهي به شعر «آب» سهراب سپهري

در مرز حقيقت و مجاز

[منبع الکترونیکی] : نگاهي به شعر «آب» سهراب سپهري

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدكاظم كاظمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , شاعران‌ , شعر , مجاز , نقد ادبي‌ , آب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 23