مرور اصطلاحنامه مدل راه گزيني ماركوف

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ندا درویش، فرزاد توحیدخواه، رسول خیاطی، مهناز واعظی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمارستان‌ها , بهره وري‌ , کاهش‌ هزينه‌ , الگوريتم ژنتيك , مدل راه گزيني ماركوف , کارایی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد امين چپ نويس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , تحليل‌ سيستم‌ها , مدل شبكه عصبي , مدل راه گزيني ماركوف

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رویکردی کاربردی برای مدیران منابع انسانی در سازمانهای اجتماعی

کاربرد زنجیره مارکوف در برنامه ریزی نیروی انسانی

[منبع الکترونیکی] : رویکردی کاربردی برای مدیران منابع انسانی در سازمانهای اجتماعی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر قهرمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , برنامه‌ريزي‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , بهره وري‌ , سازمان‌ هاي‌ اجتماعي‌ -سياسي‌ , نيروي‌ انساني‌ , رضايت شغلي , مديران , مدل راه گزيني ماركوف , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امير آذرون، رضا توكلي مقدم، لاله مهرادپي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کنترل , بهره وري‌ , روش‌ هاي‌ نظارت‌ , صف‌ و ستاد , نمونه‌ برداري‌ تصادفي‌ , مشتريان , مدل راه گزيني ماركوف

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بي بي مريم معاشري، حسين نظام آبادي پور، سعيد سريزدي، سهيل آزادي نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مهندسي‌ برق‌ , حس بينايي , مدل راه گزيني ماركوف , خسارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدمهدي سپهري، فؤاد مهدوي پژوه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , علم‌ رايانه‌ , مهندسي‌ رايانه‌ , مشتريان , اينترنت , پيش‌بيني , فروشگاه هاي اينترنتي , مدل راه گزيني ماركوف

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد قادري شميم، محمودرضا حقي فام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مهندسي‌ برق‌ , نيروگاه‌هاي بادي , مدلسازي , مدل راه گزيني ماركوف , شبيه سازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز معصومي، محمدرضا ميبدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يادگيري‌ , الگوريتم‌ها , علم‌ رايانه‌ , مهندسي‌ رايانه‌ , آنتروپي , مدل راه گزيني ماركوف

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادي صدوقي يزدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شناسايي‌ الگوها , مهندسي‌ رايانه‌ , مدل شبكه عصبي , مدل راه گزيني ماركوف

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي قنبري، محسن خضري، احمد رسولي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار نفت‌ , صنايع‌ نفت‌ , صنعت‌ , نفت , مدل راه گزيني ماركوف

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.