مرور اصطلاحنامه حوضه آبخيز

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 45
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرج الله محمودی و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , حوضه آبخيز , هیدروگراف , کنگیر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفی بهبهانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آبخيز‌داري‌ + , آبخيز‌ها , زيست‌ بوم‌ ها +[1] , حوضه آبخيز , مشاركت مردم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احسان الله محمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , مديريت‌ , آبخيز‌داري‌ + , آبخيز‌ها , حوضه آبخيز , مشاركت مردم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميدرضا صادقي، الهام فروتن، فرود شريفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , كن , ارزشيابي‌[2] , آبخيز‌داري‌ + , بررسي جغرافيايي , حوضه آبخيز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داود مختاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آبخيز‌ها , کوه‌ ها , آبرفت‌ها , مخروط افکنه , بررسي جغرافيايي , حوضه آبخيز , مورفومتري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم فتاحي، مجيد دلاور، الهه قاسمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آبخيز‌ها , برف‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , کوه‌ ها , پژوهش‌ کاربردي‌ , حوضه آبخيز , شبيه سازي , رواناب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهران مقصودي، مريم جعفري اقدم، سجاد باقري سيدشكري، مسعود مينايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آبخيز‌ها , جغرافياي‌ طبيعي‌ , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , سيستم اطلاعات جغرافيايي , تكتونيك , حوضه آبخيز , زاگرس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عيسي جوكارسرهنگي، ابوالقاسم اميراحمدي، حسين سلمليان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جغرافيا , لغزش زمين , سيستم اطلاعات جغرافيايي , صفارود , پهنه بندي , حوضه آبخيز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد زاهدي، اصغر چوبدار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شاخص‌ ها , آبخيز‌ها , بارش‌ها , جغرافيا , آناليز رياضي‌ , جو , حوضه آبخيز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رسول صمدزاده، شراره حدادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اردبيل , رسوب گذاري , فرسايش خاك , حوضه آبخيز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 45