مرور اصطلاحنامه تنظيم بازار

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زورار برمه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

اقتصاد , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , توسعه‌ صادرات‌ , تنظيم بازار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بورس کالا و تنظیم بازار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داوود چراغی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

اقتصاد , بازار کالا , بازرگاني‌ خارجي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , توسعه‌ صادرات‌ , تنظيم بازار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داود چراغي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

بازارهاي‌ بين‌المللي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , ايران , چاي , تنظيم بازار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زورار پرمه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

بازار داخلي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , نظام‌ حمايتي‌ اقتصادي‌ , برنج , تنظيم بازار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داود چراغي، سمانه قلي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توليدات‌ کشاورزي‌ , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , پژوهش‌هاي‌ بازرگاني‌ , چاي , تنظيم بازار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زورار پرمه، اميد گيلان پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار داخلي‌ , توليدات‌ کشاورزي‌ , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , نظام‌ حمايتي‌ اقتصادي‌ , پژوهش‌هاي‌ بازرگاني‌ , برنج , تنظيم بازار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.