مرور اصطلاحنامه يون

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 19
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرش سيدشمس طالقاني، عبدالله شادآرام، مسعود ميرزايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مکانيک‌ , مهندسي‌ مکانيک‌ , فني و مهندسي , يون , پارامتر , فركانس , پلاسما

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس دوستي، سعادت مشكلاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيماري‌ها , بيماري‌هاي‌ باکتريايي‌ , يون , ميكرب شناسي , گاو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داوود درانيان، پروانه آزادفر، اميرحسين ساري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشعه ايکس , يون , پايداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين آقايي، مسعود گياهي، مهران آقائي خضري، محمد پورنقدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيمي‌ , آهن , يون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آذر اخوان، محمدكاظم سالم، اميرحسين ساري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نقره , يون , تخليه الكتريكي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرام اشرفي، حسين افشاري، عبدالغفار عبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بوم‌شناسي‌[1] , زيست‌ بوم‌ ها[2] , گياهان , کلسيم , پتاسيم , آفتاب گردان , يون , تنش شوري , سديم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد نعمتي، احمد ميرشكرائي، اميرهومن حمصي، محمد طلايي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صنايع‌ کاغذ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , کاغذ , يون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد يونس زاده فشالمي، محمود بهمني، رضوان الله كاظمي، محمد پوردهقاني، حسين فيض بخش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيلات‌ , صنعت‌ شيلات‌ , پرورش‌ ماهي‌ , حيوانات‌ دريايي‌ , ماهي‌ ها , يون , گلوكز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكبر اسماعيلي، پري بيرامي، عبدالحسين روستائيان، سميرا قاسمي، فرح اسديان، جلوه سهرابي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پس‌آب‌هاي‌ صنعتي‌ , تصفيه‌ فاضلاب‌ , دارو هاي‌ گياهي‌ , زيست‌ شناسي‌ , گياهان‌ دريايي‌ , يون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا جوادي نوش آبادي، علي اكبر عبدالله زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , درياچه‌ ها , پژوهش‌هاي‌ شيمي‌ , شيمي‌ , مهندسي‌ شيمي‌ , بازيافت , يون , درياچه نمك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 19