مرور اصطلاحنامه سيگنال

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 23

تاکوژنراتور

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انرژي‌ الکتريکي‌ , برق‌ , فناوري‌ , ژنراتور , سيگنال , ماشین ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كريم سليمي، محمد امير فلاح

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوريتم‌ها , همگرايي‌ , سيگنال , جداسازي كور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بلندگوها چگونه كار مي كنند

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي ظفري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصوات , عايق كاري , سيگنال , بلندگو ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين بالازاده بهار، يحيي صوتي خياباني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خروجي‌ ها , داده‌ پردازي‌ , مهندسي‌ برق‌ , ورودي‌ ها , سيگنال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود آتش بار، محمدحسين كهايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوريتم‌ها , طراحي‌ , مهندسي‌ برق‌ , شبيه سازي , سيگنال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا محسني، عباس شيخي، محمدعلي مسندي شيرازي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ , مهندسي‌ الکترونيک‌ , مهندسي‌ برق‌ , عملكرد رادار , سيگنال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا تابان، عبدالرضا محمدي، محمود مدرس هاشمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مهندسي‌ برق‌ , عملكرد رادار , سيگنال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حجت مؤيدي راد، محمدعلي شمسي نژاد، محسن فرشاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انرژي‌ الکتريکي‌ , مهندسي‌ برق‌ , مدل شبكه عصبي , شبيه سازي , ولتاژ , سيگنال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نوشين مقصودي، محمدمهدي همايون پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم‌ رايانه‌ , مهندسي‌ رايانه‌ , سيگنال , گفتار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 تلفيق روش‌ هاي تعقيب چندفرضيه ‌اي و تخصيص دادگان

روشي جديد براي تعيين موقعيت تعداد متغيري از منابع تشعشع سيگنال

[منبع الکترونیکی] : تلفيق روش‌ هاي تعقيب چندفرضيه ‌اي و تخصيص دادگان

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وهاب شجاع الديني، رحمان كبيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

داده‌ ها , مهندسي‌ برق‌ , فناوري فضايي , سيگنال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 23