مرور اصطلاحنامه رفاه‌ اقتصادي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

توحید آتش بار, الهام یداللهی, رضا زمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جامعه شناسی , نقد کتاب‌ , نهادهاي‌ سياسي‌ , توسعه‌يافتگي‌ , توسعه , رفاه‌ اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تامين‌ اجتماعي‌ , رفاه‌ اجتماعي‌ , مشارکت‌ اجتماعي‌ , دولت رفاه , رفاه‌ اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دانن جلالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفاه‌ اجتماعي‌ , درآمد ها[1] , دولت رفاه , مديريت شهري , رفاه‌ اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آیت کریمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفاه‌ اجتماعي‌ , تامين‌ اجتماعي‌ , درمان‌ , رفاه‌ اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Welfare [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Thomas J. Corbett

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفاه‌ اجتماعي‌ , خدمات‌ رفاهي‌ , ايالات متحده آمريكا , رفاه‌ اقتصادي , رفاه‌ ملي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مد و رفاه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا اكبری نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفاه‌ اجتماعي‌ , تبرج , مدگرايي , رفاه‌ اقتصادي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حكيمه هاتف، علي اكبر سروري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , صادرات , عرضه‌ و تفاضا , زعفران , پيش بيني , رفاه‌ اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.