مرور اصطلاحنامه زاگرس

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهران مقصودي، مريم جعفري اقدم، سجاد باقري سيدشكري، مسعود مينايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آبخيز‌ها , جغرافياي‌ طبيعي‌ , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , سيستم اطلاعات جغرافيايي , تكتونيك , حوضه آبخيز , زاگرس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهران آرين، سيداحمد هاشمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زلزله‌ , زمين‌ شناسي‌ , گسل‌ ها , زاگرس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آذر خدابخش، محسن پوركرماني، مهران آرين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زمين‌ شناسي‌ , زاگرس , تاقديس آسماري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين معتمدي، محسن پوركرماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چين‌ خوردگي‌ , چينه‌ شناسي‌ , زمين‌ شناسي‌ , زاگرس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.