مرور اصطلاحنامه ارزش ادبي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصرالله امامي، زهرا نصيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رباعي‌ , سبک‌ شناسي‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , شعر , نقد ادبي‌ , نقد ساختارگرا , ارزش ادبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جك زايپز؛ مترجم: شهرام اقبال زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , داستان‌ , داستان‌ هاي‌ علمي‌ تخيلي‌ , نقد ادبي‌ , کتاب‌هاي کودکان , ارزش ادبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شاهنامه پايگاه يگانگي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد كلباسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار ادبي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , شاهنامه فردوسي(کتاب) , شاهنامه , ارزش ادبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منير دركيچ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بوسني وهرزگوين , ادبيات‌ فارسي‌ , شاعران‌ , مثنوي‌ , مثنوي معنوي(كتاب) , ارزش ادبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يحيي مهدوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفاسير قرآن , تفسير و مفسران , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , معرفي‌ کتاب‌ , ادبيات‌ , ارزش ادبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايزاك دويچر؛ مترجم: هوشنگ وزيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌‌ نگاران‌ , تاريخ‌ نگاري‌ , ادبيات‌ ملل‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , نويسندگان‌ , ارزش ادبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ارزش ادبي كيمياي سعادت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميد فرزام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سبک‌ , اصطلاحات‌ , واژه‌ نامه‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌ , سبک‌ شناسي‌ , نثر , نگارش‌ ادبي‌ , كيمياي سعادت(كتاب) , ارزش ادبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.