مرور اصطلاحنامه تمام نگاري

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زينب فلاح آستانه، عبدالحسين خدام محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جهان‌ شناسي‌ , الگوها , آنتروپي , انرژي تاريک , تمام نگاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جهان هولوگرافیک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمیدرضا خاوری، محمدحسین خاوری

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سلسله‌ اعصاب‌ , مغز , كوانتوم , تمام نگاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: نظریه‌ای برای توضیح توانایی‌های فراطبیعی ذهن و اسرار ناشناخته مغز و جسم

ج‍ه‍ان‌ ه‍ول‍وگ‍راف‍ی‍ک‌

[منبع الکترونیکی] : : نظریه‌ای برای توضیح توانایی‌های فراطبیعی ذهن و اسرار ناشناخته مغز و جسم

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

م‍ای‍ک‍ل‌ ت‍ال‍ب‍وت‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌: داری‍وش‌ م‍ه‍رج‍وی‍ی‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فلسفه‌ , ما بعد الطبيعه‌ , اندام‌شناسي‌ , واقعيت , تمام نگاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی سرلک، آزاده علوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , ارزشيابي‌[2] , سازمان‌ , دانشکده هاي علوم پزشکي , تمام نگاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.