مرور اصطلاحنامه سال 1388

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 54
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سخنران: مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

خانواده‌هاي‌ شهدا , امپرياليسم‌[1] , ايثارگران , سخنراني‌ , بيداري اسلامي , سال 1388

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سخنران: مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

استان كردستان , جوانان‌ , امپرياليسم‌[1] , جمهوري‌ اسلامي‌ , وحدت‌ اسلامي‌ , سخنراني‌ , سال 1388

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سخنران: مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

اسراف , امپرياليسم‌[1] , انتخابات‌ , نخبگان‌ , سخنراني‌ , اصلاح الگوي مصرف , سال 1388

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سخنران: مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

خدمات‌ اجتماعي‌ , کارگران‌ , معلمان , پرستاران‌ , سخنراني‌ , سال 1388

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سخنران: مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

سخنراني‌ , پيشرفت علمي , سال 1388

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سخنران: مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

سقز , امپرياليسم‌[1] , امنيت‌ ملي‌[1] , جمهوري‌ اسلامي‌ , وحدت‌ اسلامي‌ , توطئه‌ سياسي‌ , سخنراني‌ , بصيرت سياسي , بيداري اسلامي , سال 1388

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سخنران: مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

امنيت‌ ملي‌[1] , جمهوري‌ اسلامي‌ , سخنراني‌ , رژيم صهيونيستي , سال 1388

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سخنران: مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

حقوق‌ بشر , امپرياليسم‌[1] , انتخابات‌ , جمهوري‌ اسلامي‌ , سخنراني‌ , رژيم صهيونيستي , بصيرت سياسي , سال 1388

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سخنران: مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

انتخابات‌ , تبليغات‌ انتخاباتي‌ , جمهوري‌ اسلامي‌ , وحدت‌ اسلامي‌ , سخنراني‌ , بصيرت سياسي , سال 1388

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سخنران: مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

اسراف‌ , حکومت‌ , جمهوري‌ اسلامي‌ , نمايندگان‌ مجلس‌ , ولايت‌ , سخنراني‌ , سال 1388

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 54