مرور اصطلاحنامه انقلاب اسلامی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 273
: بازخوانی پرونده 30 ساله انقلاب اسلامی

رمز عبور

[منبع الکترونیکی] : : بازخوانی پرونده 30 ساله انقلاب اسلامی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسن روزي طلب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , مديريت‌ , انقلاب اسلامي ايران , جنگ نرم , جهاد سازندگی , انقلاب اسلامی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی کرباسی نجف آبادی، محمد ولدخانی،

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , بهره وري‌ , لياقت , دستگاه هاي اجرايي , انقلاب اسلامی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 مجموعه سخنرانی های منتشر نشده حضرت آیت الله مصباح یزدی پیرامون فتنه
ندای انقلاب

فراسوی غبار ندای انقلاب

[منبع الکترونیکی] : مجموعه سخنرانی های منتشر نشده حضرت آیت الله مصباح یزدی پیرامون فتنه ندای انقلاب

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدتقي مصباح يزدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آزمايش انسان , امتحان الهي , اهل فتنه , شيطان , سخنراني‌ , فتنه , بصيرت , سران فتنه , انقلاب اسلامی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود مهدی پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب‌ اسلامي‌ , انحراف‌ اجتماعي‌ , تهاجم‌ فرهنگي‌ , ارتجاع , انقلاب اسلامی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

فجر انقلاب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ انقلابي‌ , انقلاب اسلامي ايران , انقلاب اسلامی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رجبعلى زمانى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قيام‌ پانزده‌ خرداد , قيام‌ عاشورا , انقلاب اسلامی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی پورحسین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ , قانون‌ اساسي‌ , قدرت‌ سياسي‌ , انقلاب اسلامی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قيام‌ عاشورا , انقلاب‌ اسلامي‌ , عاشورا , انقلاب اسلامي ايران , انقلاب اسلامی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمد مکتبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جرايم سياسي , قانون‌ اساسي‌[2] , انقلاب اسلامی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: هادی نخعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ انقلاب‌ ها , نظريه‌ هاي‌ انقلاب‌ , انقلاب اسلامي ايران , انقلاب اسلامی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 273