مرور اصطلاحنامه یکپارچه سازی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دردانه داوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ توليد , بهره وري‌ , کاهش‌ هزينه‌ , رايانه‌ ها , شبيه‌ سازي‌ رايانه‌ اي‌ , طراحي‌ رايانه اي‌ , یکپارچه سازی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرنوش شاکری، مجید ایوزیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استانداردها , سازمان‌ , شيوه‌ هاي‌ رهبري‌ , مديريت‌ , بهره وري‌ , کاهش‌ هزينه‌ , مديريت کيفيت , یکپارچه سازی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.