مرور اصطلاحنامه ايالت اونتاريو

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

تورنتو

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

Ontario (province, Canada) [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Roger Hall

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالت اونتاريو , كانادا , آب و هوا شناسي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Windsor (Ontario) [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Gilbert A. Stelter

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالت اونتاريو , كانادا , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , شهر ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Hamilton (Ontario) [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالت اونتاريو , كانادا , آب و هوا شناسي‌ , جغرافيا , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , شهر ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Ontario (province, Canada) [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Roger Hall

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالت اونتاريو , كانادا , امريكا (قاره‌) , جغرافيا , کشورها , شهر ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه