مرور اصطلاحنامه ايالت ويرجينيا

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ريچموند

(فراداده‌ها)

نورفولگ

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

Virginia (state) [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

James W. Fonseca ,James Tice Moore

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالت ويرجينيا , امريكا (قاره‌) , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

West Virginia [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Otis K. Rice

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالت ويرجينيا , امريكا (قاره‌) , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Virginia (state) [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

James W. Fonseca ,James Tice Moore

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالت ويرجينيا , امريكا (قاره‌) , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , جغرافياي‌ صنعتي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

West Virginia [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Otis K. Rice

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالت ويرجينيا , امريكا (قاره‌) , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه