مرور اصطلاحنامه ايذه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر ضرابي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايذه , ارزيابي‌ طرح‌ها , کاربري اراضي , توسعه كالبدي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر ضرابی ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايذه , بازسازي‌ شهري‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , اراضي شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين نريماني، علي يساقي، محمدقاسم حسن گودرزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايذه , چين‌ خوردگي‌ , زمين‌ شناسي‌ , گسل‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس صادقي، نسرين هداوندخاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايذه , چينه‌ شناسي‌ , پالئوسن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهران عزيززاده، فاطمه ملامهرعلي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايذه , جغرافياي‌ طبيعي‌ , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , زمين‌ شناسي‌ , گسل‌ ها , سازمان فضايي , رسوب گذاري , تصاوير ماهواره‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدعبدالحسين نبوي، حسين ملتفت، علي رحيم براتيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايذه , والدين‌ , دانش‌ آموزان‌ , ناسازگاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: مظفر قلي زاده؛ نویسنده همکار: حسين شكركن, جمال حقيقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايذه , دانش‌ آموزان‌ , اضطراب‌ , روان‌ شناسي‌ , پيشرفت تحصيلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا ارجمندي؛ نویسنده همکار: ابوالقاسم نوروزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايذه , اقوام‌ و عشاير , ديه‌ , اختلافات‌ قومي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.