مرور اصطلاحنامه بابلسر

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید ابراهیم نیا سماکوش، علی خاکساری، غلامرضا لطیفی، محمد دامادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بابلسر , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ , جهانگردي‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , مديريت شهري , گردشگري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين سرايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بابلسر , محله‌ ها , شاخص‌ هاي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ , جامعه‌ آماري‌[1] , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسین سرابی ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بابلسر , بازسازي‌ شهري‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , خدمات‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا حافظ نيا، عيسي رمضاني دارابي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان مازندران , بابلسر , جهانگردي‌ , سياست‌ , مطالعات‌ تطبيقي‌ , گردشگري‌ , درياي خزر , بررسي جغرافيايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر ميركتولي، مصطفي قدمي، معصومه مهديان بهمنميري، سيده سحر محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بابلسر , عمران‌ شهري‌ , مدل هلدرن , مدل شانون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه اديبي سعدي نژاد، آزاده عظيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بابلسر , آمايش‌ سرزمين‌ , امنيت‌ شهرها , مديريت‌ محيط زيست‌ , طراحي شهري , پارامتر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدرضا آقاميري، مسلم حسين زاده، مهري صداقت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بابلسر , مديريت شهري , سيستم اطلاعات جغرافيايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي شماعي، آزاده عظيمي، امين فرجي ملايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بابلسر , اجتماع‌ , زلزله‌ , اقتصاد , آسيب پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي قرخلو، محمود داودي، مجدالدين زندوي، حسنعلي جرجاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بابلسر , شاخص‌ ها , آب و هوا شناسي‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , سيستم اطلاعات جغرافيايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفي قدمی، غلامرضا ملك شاهي، امير اكبري مهام، ايرج محسني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بابلسر , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , عمران‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11