مرور اصطلاحنامه بخارا

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 16

تاریخ بخارا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن جعفر نرشخی؛ مترجم: احمد بن محمد قباوی؛ خلاصه کننده: محمد بن زفر؛ ویراستار: امیرحسین خنجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بخارا , سرگذشت‌ نامه‌ ها , شهر هاي‌ تاريخي‌ , شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تاریخ بخاری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن جعفر نرشخي؛ مترجمان: امين عبدالمجيد بدوي، نصرالله مبشري طرازي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بخارا , تاريخ‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ شهري‌ , شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پتر هانتکه در بخارا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی دهباشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بخارا , آثار ادبي‌ , سفرنامه‌ ها , نقد ادبي‌ , نويسندگان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ت‍اری‍خ‌ ب‍خ‍ارا‏‫

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍وب‍ک‍ر م‍ح‍م‍دب‍ن‌ج‍ع‍ف‍رال‍ن‍رش‍خ‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌: اب‍ون‍ص‍ر اح‍م‍دب‍ن‌م‍ح‍م‍دب‍ن‌ن‍ص‍ر ال‍ق‍ب‍اوی‌؛ ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌: م‍ح‍م‍دب‍ن‌ زف‍رب‍ن‌ ع‍م‍ر؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌: م‍درس‌ رض‍وی‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بخارا , تاريخ‌ , نثر , ازبكستان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ی. برتلس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افغانستان , بخارا , تاجيكستان , زبان‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , تحليل‌ ادبي‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ای بخارا شاد باش و دیرزی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی دهباشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بخارا , تاجيكستان , خط فارسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , تحليل‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحيم مسلمانيان قبادياني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بخارا , دوشنبه , سمرقند , ايران‌شناسان‌ , ايران‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , کتابشناسي‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آخرين امير بخارا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

راينهارد ايزنر؛ مترجم: مهدي روشن ضمير

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بخارا , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , شرق‌ شناسي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ ها , پادشاهان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژیلبر لازار؛ مترجم: لیلا عسگری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خراسان , بخارا , سامانيان‌ , ادبيات‌ دري‌ , رساله‌ ها , علوم‌ پزشکي‌ , هدايه المتعلمين في الطب (كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نهضت جديديه در بخارا و ...

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحيم مسلمانيان قبادياني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بخارا , تاجيكستان , ادبيات‌ فارسي‌ , نو گرايي‌ , تاجيكي , جديديه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 16