مرور اصطلاحنامه ابزار شناخت

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ابزار شناخت عرفاني

(فراداده‌ها)

ادوات معرفت عادي

(فراداده‌ها)

انواع عامل شناخت

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمد روضاتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ابزار شناخت , انتزاع مفاهيم , تصور كلي , علم كلي , مراحل شناخت تعقلي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

وحی، راهگشای انسان به دنیا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مارسل بوارز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ابزار شناخت , الهام ( وحي ) , علم و وحي , ديدگاه آسماني وحي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ابزارهای ادراک در قرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید موسی صدر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ابزار شناخت , ادراك حسي , ادراك عقلي , قرآن‌[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدزمان رستمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ابزار شناخت , علم , علم امام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد اصلاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ابزار شناخت , ادراك حسي , فلسفه كانت , مسايل فلسفي , نظريات فلسفي , قضايا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی حاج حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ابزار شناخت , امكان ادراك , ذهن , فلسفه غرب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.