مرور اصطلاحنامه تجزيه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

تجزيه خارجي

(فراداده‌ها)

تجزيه عملي

(فراداده‌ها)

تجزيه نظري

(فراداده‌ها)

تحليل ذهن

(فراداده‌ها)

تقسيم حقيقي

(فراداده‌ها)

تقسيم قراردادي

(فراداده‌ها)

تقسيم ماهوي

(فراداده‌ها)

تقسيمات غير متناهي

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجزيه , تحليل , صندوق نسوز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا نوروزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجزيه , مديريت‌ , کار

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمدرضا گل پرور، حميد مدني، محمد رسولي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجزيه , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , نان , گندم , همبستگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فيروز محمودي، اسكندر فتحي‌ آذر، رجب اسفندياري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجزيه , معلم , ارتباط کلامي‌ , دبيران‌ دوره‌ متوسطه‌ , روش‌ هاي‌ آموزش‌ , مشاهده‌ [2] , تدريس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد توكلي محمدي، مصطفي قاضي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انتخاب , تجزيه , تحليل , مديريت‌ , بازار ارز , تجزيه‌ و تحليل‌ مالي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , رفتار , بهابازار , اوراق بهادار , سهام , مديران , پيش بيني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شواخي عليرضا,نادري عزت اله,عابدي احمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجزيه , آموزش‌ متوسطه‌ , درس‌ زيست‌ شناسي‌ , مهارت‌ , روش‌ هاي‌ يادگيري‌ , مهارت‌ , يادگيري‌[1] , يادگيري‌ اکتشافي‌ , قضاوت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

در باب رياضيات و واقعيت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن فتح زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجزيه , تركيب , فلسفه افلاطون , فلسفه كانت , رياضيات‌ , واقعيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفي شهرآييني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انكشاف , تجزيه , تركيب , فلسفه دكارت , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , نگارش‌ , مراقبه‌ , فلسفه‌ مشاء , مکتب‌ هاي‌ فلسفي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سهيلا فرهنگي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجزيه , شعر , گفتمان , انتقاد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي قبادي حسين، احمدرضا رضايي جمكراني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجزيه , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , قصيده‌ , انتقاد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 13