مرور اصطلاحنامه تركيب

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

امتزاج

(فراداده‌ها)

تأليف شخصي

(فراداده‌ها)

تراكيب متخالفه

(فراداده‌ها)

تركب مادي

(فراداده‌ها)

تركيب اتحادي

(فراداده‌ها)

تركيب اعتباري

(فراداده‌ها)

تركيب انضمامي

(فراداده‌ها)

تركيب بالفعل

(فراداده‌ها)

تركيب حقيقي

(فراداده‌ها)

تركيب خارجي

(فراداده‌ها)

تركيب خلطي

(فراداده‌ها)

تركيب ذات

(فراداده‌ها)

تركيب ذهني

(فراداده‌ها)

تركيب صناعي

(فراداده‌ها)

تركيب صنفي

(فراداده‌ها)

تركيب عملي

(فراداده‌ها)

تركيب عنصري

(فراداده‌ها)

تركيب غير مقداري

(فراداده‌ها)

تركيب معنوي

(فراداده‌ها)

تركيب مقداري

(فراداده‌ها)

تركيب نظري

(فراداده‌ها)

تركيب نوعي

(فراداده‌ها)

ماهيت مركب

بساطت

معيار تركب

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مصطفی محقق داماد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تركيب , فلسفه اسلامي , منطق‌ , اصول‌ فقه‌ , بساطت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منیره پلنگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تركيب , تشكيك وجود , حدوث زماني , حركت جوهري , صيرورت , عالم مثال , فلسفه افلاطون , وحدت وجود

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منوچهر صانعی دره‏ بیدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بساطت , بسيط الحقيقه , تركيب , وحدت , الهيات‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا شريف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تركيب , حكمت متعاليه , فلسفه اسلامي , قاعده بسيط الحقيقه , قواعد كلي فلسفي , کثرت‌ در وحدت‌ , وحدت‌ در کثرت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

در باب رياضيات و واقعيت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن فتح زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجزيه , تركيب , فلسفه افلاطون , فلسفه كانت , رياضيات‌ , واقعيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفي شهرآييني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انكشاف , تجزيه , تركيب , فلسفه دكارت , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , نگارش‌ , مراقبه‌ , فلسفه‌ مشاء , مکتب‌ هاي‌ فلسفي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: عبدالعلي آل بويه لنگرودي؛ نويسنده همکار: ليلا ورز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تركيب , زيبايي آفرينش وبرهان نظم , وحدت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.