مرور اصطلاحنامه تقدم

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

تقدم ابدي

(فراداده‌ها)

تقدم اجتماعي

(فراداده‌ها)

تقدم ازلي

(فراداده‌ها)

تقدم اعتباري

(فراداده‌ها)

تقدم انفكاكي

(فراداده‌ها)

تقدم بالحقيقه

(فراداده‌ها)

تقدم تجددي

(فراداده‌ها)

تقدم تجوهري

(فراداده‌ها)

تقدم حقيقي

(فراداده‌ها)

تقدم ذهني

(فراداده‌ها)

تقدم رتبي

(فراداده‌ها)

تقدم زماني

(فراداده‌ها)

تقدم شرفي

(فراداده‌ها)

تقدم طبعي

(فراداده‌ها)

تقدم علي

(فراداده‌ها)

تقدم غير زماني

(فراداده‌ها)

تقدم وجودي

(فراداده‌ها)

سبق مطلق

(فراداده‌ها)

قبليت متكممه

(فراداده‌ها)

مفهوم تقدم

ملاك تقدم

معيت

اقسام تقدم

احكام سبق

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تقدم , حقوق‌ بشر , قانون‌ اساسي‌[2] , دين‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی زمانی قمشه‏ای

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تقدم , تقدم ازلي , خرد گرايي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه