مرور اصطلاحنامه جسم

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اجرام اوليه

(فراداده‌ها)

اجرام شريفه

(فراداده‌ها)

اجرام لا تتجزي

(فراداده‌ها)

اجسام آليه

(فراداده‌ها)

اجسام ادراكيه

(فراداده‌ها)

اجسام حيه

(فراداده‌ها)

اجسام دنيه

(فراداده‌ها)

اجسام رخوه

(فراداده‌ها)

اجسام صقيله

(فراداده‌ها)

اجسام صلبه

(فراداده‌ها)

اجسام كائنه

(فراداده‌ها)

اجسام كثيره

(فراداده‌ها)

اجسام كريمه

(فراداده‌ها)

اجسام مبدعه

(فراداده‌ها)

اجسام متفقة الطبايع

(فراداده‌ها)

اجسام مختلفة الطبايع

(فراداده‌ها)

اجسام مظلمه

(فراداده‌ها)

اجسام ميته

(فراداده‌ها)

اجسام نيره

(فراداده‌ها)

اجسام هيولويه

(فراداده‌ها)

اضعف اجسام

(فراداده‌ها)

برزخ انساني

(فراداده‌ها)

برزخ محيط

(فراداده‌ها)

جسم اخروي

(فراداده‌ها)

جسم بالفعل

(فراداده‌ها)

جسم بسيط

(فراداده‌ها)

جسم بشرط شي ء

(فراداده‌ها)

جسم بشرط لا

(فراداده‌ها)

جسم بلا مقدار

(فراداده‌ها)

جسم جنسي

(فراداده‌ها)

جسم دنيايي

(فراداده‌ها)

جسم شخصي

(فراداده‌ها)

جسم شفاف

(فراداده‌ها)

جسم عيني

(فراداده‌ها)

جسم غريب

(فراداده‌ها)

جسم غير متناهي

(فراداده‌ها)

جسم كثيف

(فراداده‌ها)

جسم لا بشرط

(فراداده‌ها)

جسم لطيف

(فراداده‌ها)

جسم مادي

(فراداده‌ها)

جسم متناهي

(فراداده‌ها)

جسم مثالي

(فراداده‌ها)

جسم محصل

(فراداده‌ها)

جسم مرئي

(فراداده‌ها)

جسم مركب

(فراداده‌ها)

جسم مطلق

(فراداده‌ها)

جسم مع المقدار

(فراداده‌ها)

جسم معين

(فراداده‌ها)

جسم مقتصد

(فراداده‌ها)

جسم نا محسوس

(فراداده‌ها)

جسم نوعي

(فراداده‌ها)

جسم واحد

(فراداده‌ها)

اجزاء جسم

مبادي اجسام

ابعاد جسم

ملاك جسميت

مفهوم جسم

مقومات جسم

وجود جسم

جسم عيني

احكام جسم

ماده فيزيكي

متحيز بالذات

انقسامات جسم

نظام اجسام

آثار جسميت

استكمال جسم

تناهي اجسام

انواع اجسام

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

سلامتى تن و روان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود بهشتى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جسم , روان انسان , بيماري‌ها , بيماري‌هاي‌ رواني‌ , سلامت روان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مفهوم مجرد و مادى

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمدتقي مصباح يزدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعريف جسم , جسم , عالم مجردات , وجود مجرد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 جوهر هجدهم در بیان اینکه عظم و صغر جسم لایتناهی است و حد یقف ندارد

رساله تکوین

[منبع الکترونیکی] : جوهر هجدهم در بیان اینکه عظم و صغر جسم لایتناهی است و حد یقف ندارد

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جسم , عالم ماده , لا تناهي اجرام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 جوهر پنجم در احوال پنجگانه اجرام

رساله تکوین

[منبع الکترونیکی] : جوهر پنجم در احوال پنجگانه اجرام

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تكوين , جسم , عالم ماده , حکمت‌ +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مبادی علوم طبیعی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا محمد زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جسم , طبيعت , ماده , مزاج

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا محمدزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بقاء طبيعت , جسم , طبيعت , فاعليت طبيعت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي فتح الهي، علي نظري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تقابل , جسم , روح , روح اعظم انساني , هبوط نفس , نماد گرايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.