مرور اصطلاحنامه حركت

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

حركات اولي

(فراداده‌ها)

حركات ثانوي

(فراداده‌ها)

حركات سفليه

(فراداده‌ها)

حركات طولي

(فراداده‌ها)

حركات عرضي ( غير طولي )

(فراداده‌ها)

حركات علويه

(فراداده‌ها)

حركات غير لازمه

(فراداده‌ها)

حركات لازمه

(فراداده‌ها)

حركت ابطأ

(فراداده‌ها)

حركت استعداديه

(فراداده‌ها)

حركت اسرع

(فراداده‌ها)

حركت اشتدادي

(فراداده‌ها)

حركت اضافيه

(فراداده‌ها)

حركت انفعاليه

(فراداده‌ها)

حركت بالفعل

(فراداده‌ها)

حركت بالقوه

(فراداده‌ها)

حركت بالمباشره

(فراداده‌ها)

حركت بسيط

(فراداده‌ها)

حركت بطي ء

(فراداده‌ها)

حركت بلا موضوع

(فراداده‌ها)

حركت توسطي

(فراداده‌ها)

حركت جسمانيه

(فراداده‌ها)

حركت جوهري

(فراداده‌ها)

حركت حقيقي

(فراداده‌ها)

حركت حقيقي ( غير اضافي )

(فراداده‌ها)

حركت حيواني

(فراداده‌ها)

حركت خارجي

(فراداده‌ها)

حركت خاصه

(فراداده‌ها)

حركت دايمي

(فراداده‌ها)

حركت سريع

(فراداده‌ها)

حركت شوقيه

(فراداده‌ها)

حركت عرضي

(فراداده‌ها)

حركت عمليه

(فراداده‌ها)

حركت عمومي

(فراداده‌ها)

حركت غير اشتدادي

(فراداده‌ها)

حركت غير ايني

(فراداده‌ها)

حركت فكريه

(فراداده‌ها)

حركت قطعي

(فراداده‌ها)

حركت كونيه

(فراداده‌ها)

حركت متصل

(فراداده‌ها)

حركت متعدد

(فراداده‌ها)

حركت متناهي

(فراداده‌ها)

حركت مجازي

(فراداده‌ها)

حركت مختلف

(فراداده‌ها)

حركت مركب

(فراداده‌ها)

حركت مشترك

(فراداده‌ها)

حركت منقطع

(فراداده‌ها)

حركت موصله

(فراداده‌ها)

حركت نا متناهي

(فراداده‌ها)

حركت نسبي

(فراداده‌ها)

حركت واحد

(فراداده‌ها)

سير آفاقي

(فراداده‌ها)

سير نفسي

(فراداده‌ها)

اجزاء حركت

آنات حركت

محرك

غايت حركت

اقسام حركت

اثبات حركت

تحريك

لوازم حركت

قانون جبر حركت

سكون

كون و فساد

متحرك

تناهي حركت

ثبات حركت

تجدد حركت

تعريف حركت

تضاد حركات

زمان حركت

عوارض حركت

ماهيت حركت

طرف حركت

مشخصات حركت

مسافت حركت

سلسله حركت

منكر حركت

منوعيت حركت

مباشرحركت

حدود حركت

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 24
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

و. س. گت؛ مترجم: محمد باقري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بقا , حركت , ماده , مسايل فلسفي , جهان‌ شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ فيزيک‌ , فيزيک‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهوش واحد دوست

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حركت , ادبيات‌ عرفاني‌ , ادبيات‌ علمي‌ و فلسفي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , شعر , غزل‌ , كليات شمس (كتاب)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

درسهاي اسفار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي مطهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اثبات محرك اول , برهان حركت , حركت , حركت توسطي , حركت جوهري , حركت قطعي , سكون , شي ء مجرد , غايت حركت , فلسفه اسلامي , قواي محركه , محرك عقلي , وجود تدريجي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مقالات فلسفي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي مطهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اصالت روح , حركت , فلسفه اسلامي , مسايل فلسفي , مقاله‌ ها , عقل‌ , توحيد[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي اردستاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حركت , حركت در حركت , مسافت حركت , حکمت‌ + , فلسفه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحیم قربانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حركت , جوهر و عرض‌ , فلسفه‌ , انرژي‌ , فيزيک‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمد انتظام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصالت وجود , حركت , حكمت متعاليه , مسائل حكمت متعاليه , هستي‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

حرکت حبی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد عابدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجدد حركت , تعريف حركت , حركت , حركت جوهري , مفهوم محبت , کتاب (شرح فصوص الحكم)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین علی منتظری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حركت , حركت , خداشناسي , سكون , صفات سلبيه , لوازم حركت , مقولات عشر , نهج البلاغه (کتاب)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید موسی دیباج

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اين , حركت , عرض , فلسفه مشاء , جوهر (فلسفه‌) , مکان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 24