مرور اصطلاحنامه حقوق

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

حق اجازه عقد فضولي

(فراداده‌ها)

حق اختصاص

(فراداده‌ها)

حق اخذ نذر

(فراداده‌ها)

حق اخراج ثلث

(فراداده‌ها)

حق اداي نذر

(فراداده‌ها)

حق ارتفاق

(فراداده‌ها)

حق استيفاي قصاص

(فراداده‌ها)

حق اقاله

(فراداده‌ها)

حق البضع

(فراداده‌ها)

حق التقاط

(فراداده‌ها)

حق الرهانه

(فراداده‌ها)

حق الله

(فراداده‌ها)

حق الماره

(فراداده‌ها)

حق الناس

(فراداده‌ها)

حق الوصايه

(فراداده‌ها)

حق انتفاع

(فراداده‌ها)

حق بر ميت

(فراداده‌ها)

حق تحجير

(فراداده‌ها)

حق تنفيذ عهد

(فراداده‌ها)

حق حبس

(فراداده‌ها)

حق حريم

(فراداده‌ها)

حق حضانت

(فراداده‌ها)

حق حيازت

(فراداده‌ها)

حق خيار

(فراداده‌ها)

حق رجوع از هبه

(فراداده‌ها)

حق رد

(فراداده‌ها)

حق زدن

(فراداده‌ها)

حق زوج

(فراداده‌ها)

حق زوجه

(فراداده‌ها)

حق سبق

(فراداده‌ها)

حق غيبت

(فراداده‌ها)

حق غير فوري

(فراداده‌ها)

حق فوري

(فراداده‌ها)

حق قبض مرتهن

(فراداده‌ها)

حق قبول وصيت

(فراداده‌ها)

حق قذف

(فراداده‌ها)

حق لعان

(فراداده‌ها)

حق مالي

(فراداده‌ها)

حق متجدد

(فراداده‌ها)

حق مرهون به

(فراداده‌ها)

حق مشترك

(فراداده‌ها)

حق مضمون

(فراداده‌ها)

حق مطالبه دعوي

(فراداده‌ها)

حق مطالبه دين

(فراداده‌ها)

حق مطالبه رهن

(فراداده‌ها)

حق مطالبه عاريه

(فراداده‌ها)

حق مطالبه عين مستأجره

(فراداده‌ها)

حق مطالبه مال مزارعه

(فراداده‌ها)

حق مطالبه مال مضاربه

(فراداده‌ها)

حق مطالبه ناظر

(فراداده‌ها)

حق مطالبه وديعه

(فراداده‌ها)

حق مطالبه وصي

(فراداده‌ها)

حق مطالبه ولي

(فراداده‌ها)

حق نظارت

(فراداده‌ها)

حق نگهداري وثيقه رهن

(فراداده‌ها)

حق وكالت

(فراداده‌ها)

حق ولايت

(فراداده‌ها)

حق ولي دم

(فراداده‌ها)

خيارات

(فراداده‌ها)

رجوع از طلاق

(فراداده‌ها)

شفعه

(فراداده‌ها)

نفقه

(فراداده‌ها)

وجه بيمه

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 18
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجعفر جزائري

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حقوق , فقه شيعه , فقه استدلالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ولی الله احمدوند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق , حقوق‌ کار , حقوق‌ کارفرما , مسئوليت‌ مدني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حقوق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق , حقوق , حقوق اساسي , مجازات , تاريخ‌ حقوق‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خیارات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر کاشف الغطاء

زبان :

عربی

نوع منبع :

نسخه خطی

موضوعات :

حقوق , خيارات , فقه شيعه , کتاب‌ هاي‌ خطي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

‌فقه‌ و قانون‌ نگاری‌

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد حاجی ده آبادی‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احكام شرعي , حقوق , رويه‌ قضايي‌ , عرف‌ و عادت‌ , نظام‌ هاي‌ حقوقي‌ , فقه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

فقه و حقوق در مطبوعات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق , مطبوعات‌ , فقه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

احوال شخصیه در فقه و حقوق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله شفایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق , قاعده الزام , احوال‌ شخصيه‌ , اقامتگاه‌ , اهليت‌ (حقوق‌) , حقوق‌ بيگانگان‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: عباسعلی عمید زنجانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق , حقوق اساسي , حقوق بين المللي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين سرتيپي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق , عرف , معاهدات‌ + , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , رويه‌ قضايي‌ , سازمان‌ هاي‌ بين‌ المللي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعيل ابونوري، هادي سپانلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , حقوق , کارکنان‌ , بانک‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 18